Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Andragogika Zobacz
Antropologia kulturowa Zobacz
Logika Zobacz
Metodologia badań społecznych Zobacz
Pedagogika ogólna Zobacz
Pedagogika porównawcza Zobacz
Pedeutologia Zobacz
Współczesne koncepcje filozofii i etyki Zobacz
Współczesne problemy psychologii Zobacz
Współczesne problemy socjologii Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/