Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Pedagogiki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  Instytut Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  Wydział Edukacyjno-Filozoficzny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
  Wydział Humanistyczno-Społeczny
  Ocena: pozytywna
 • Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
  Wydział Studiów Edukacyjnych
  Ocena: brak danych
 • Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Ocena: pozytywna
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
  Ocena: brak danych
 • Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
  Ocena: pozytywna
 • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie
  Katedra Nauk o Wychowaniu
  Ocena: brak danych
 • Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
  Ocena: negatywna
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie
  Instytut Nauk Edukacyjnych
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  Wydział Pedagogiki., Turystyki i Rekreacji
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  Instytut Pedagogiczno - Językowy
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  Instytut Edukacji Szkolnej
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  Instytut Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  Instytut Studiów Edukacyjnych
  Ocena: brak danych
 • Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
  Wydział Nauczycielski
  Ocena: brak danych
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
  Wydział Edukacyjno-Filozoficzny
  Ocena: warunkowa
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni
  Instytut Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Pedagogiczny Filii w Iławie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Pedagogiczny Filii w Myszkowie
  Ocena: pozytywna
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
  Wydział Ekonomiczno - Społeczny
  Ocena: brak danych
 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
  Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Studiów Edukacyjnych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Filozoficzny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Nauk o Wychowaniu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Historyczno-Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego
  Ocena: brak danych
 • Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Filia w Cieszynie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
  Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej
  Wydział Nauk o Wychowaniu
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Mazurska w Olecku
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych i Filologii
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
  Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Wydział Humanistyczny i Studiów Międzynarodowych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
  Wydział Społeczno-Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Bydgoszczy
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydział Administracyjno - Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  Wydział Dziennikarstwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  Wydział Turystyki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanitas
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
  Wydział Socjologii i Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: warunkowa
 • Wydział Zamiejscowy w Koninie
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zamiejscowy w Lublinie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
  Ocena: negatywna
 • Wydział Zamiejscowy w Wałbrzychu
  Ocena: negatywna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: negatywna
 • Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
  Wydział Zarządzania Medyczno-Humanistycznego
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu
  Wydział Ekonomii i Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zawodowa OECONOMICUS PTE w Szczecinie
  Ocena: brak danych

Regulamin

 1. Korzystanie przez użytkowników z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne.
 2. Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści i zasobów edukacyjnych udostępnianych na Portalu przez jego użytkowników.
 3. Prawem autorskim chronione są treści i zasoby edukacyjne, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające jakiekolwiek materiały do publikacji.
 4. Administratorzy Portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, prawdziwości i poprawności merytorycznej treści prezentowanych na Portalu, zapewnienia poprawnego działania Portalu oraz możliwości korzystania z jego usług, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.
 5. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
 6. Nie akceptujemy nadsyłanych materiałów niezwiązanych z tematyką Portalu - będą one przez nas odrzucane. Do publikacji na niniejszym Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 7. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 8. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 9. Publikacja na stronach Portalu www.pwa.edu.pl jest bezpłatna.
 10. Za publikację pracy na stronach Portalu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 11. Za treści publikowane w Portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.
 12. Administratorzy Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla nich czasie i kolejności.
 13. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania korekty i zmian w przesłanych przez użytkownika materiałach i tekstach celem poprawienia estetyki, czytelności i usunięciu ewentualnych błędów.
 14. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pwa@pwa.edu.pl.
 15. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.
 16. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków regulaminu.
 17. Oprócz niniejszego regulaminu, w Portalu mogą występować inne regulaminy, szczegółowo opisujące zasady korzystania z poszczególnych elementów Portalu lub usług. Korzystający z nich Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/