Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Pedagogiki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  Instytut Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  Wydział Edukacyjno-Filozoficzny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
  Wydział Humanistyczno-Społeczny
  Ocena: pozytywna
 • Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
  Wydział Studiów Edukacyjnych
  Ocena: brak danych
 • Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Ocena: pozytywna
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
  Ocena: brak danych
 • Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
  Ocena: pozytywna
 • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie
  Katedra Nauk o Wychowaniu
  Ocena: brak danych
 • Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
  Ocena: negatywna
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie
  Instytut Nauk Edukacyjnych
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  Wydział Pedagogiki., Turystyki i Rekreacji
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  Instytut Pedagogiczno - Językowy
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  Instytut Edukacji Szkolnej
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  Instytut Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  Instytut Studiów Edukacyjnych
  Ocena: brak danych
 • Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
  Wydział Nauczycielski
  Ocena: brak danych
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
  Wydział Edukacyjno-Filozoficzny
  Ocena: warunkowa
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni
  Instytut Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Pedagogiczny Filii w Iławie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Pedagogiczny Filii w Myszkowie
  Ocena: pozytywna
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
  Wydział Ekonomiczno - Społeczny
  Ocena: brak danych
 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
  Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Studiów Edukacyjnych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Filozoficzny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Nauk o Wychowaniu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Historyczno-Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego
  Ocena: brak danych
 • Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Filia w Cieszynie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
  Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej
  Wydział Nauk o Wychowaniu
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Mazurska w Olecku
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych i Filologii
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
  Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Wydział Humanistyczny i Studiów Międzynarodowych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
  Wydział Społeczno-Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Bydgoszczy
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydział Administracyjno - Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  Wydział Dziennikarstwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  Wydział Turystyki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanitas
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
  Wydział Socjologii i Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
  Instytut Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: warunkowa
 • Wydział Zamiejscowy w Koninie
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
  Katedra Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zamiejscowy w Lublinie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
  Ocena: negatywna
 • Wydział Zamiejscowy w Wałbrzychu
  Ocena: negatywna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: negatywna
 • Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
  Wydział Zarządzania Medyczno-Humanistycznego
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu
  Wydział Ekonomii i Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zawodowa OECONOMICUS PTE w Szczecinie
  Ocena: brak danych

Publikacje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/